• ŞUB
  24

  Yer: Anadolu Üniversitesi

  “Okul Öncesi Kaynaştırma Programı: Öğretmen Çıktıları” semineri gerçekleştirildi

  Anadolu Üniversitesi Engelliler Araştırma Enstitüsü’nün ev sahipliğini yaptığı “Okul Öncesinde Kaynaştırma-Öğretmen Eğitimi Programının Çıktılarının Değerlendirilmesi” semineri, 21 Şubat Cuma günü Anadolu Üniversitesi Öğrenci Merkezi Salon 2009’da gerçekleştirildi. Prof. Dr. Bülbin Sucuoğlu yürütücülüğünde ve Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Bölümü öğretim elemanları ve doktora öğrencilerinin araştırmacı ve bursiyer olduğu TÜBİTAK 1001 programı projesi kapsamında  gerçekleşen projenin çıktılarının paylaşımı seminerine katılımın yoğun olduğu gözlendi.

  Açılış konuşmasını yapan Doç. Dr. E. Sema Batu, seminerin Okul Öncesinde Kaynaştırma Öğretmen Eğitimi Programının öğretmen çıktıları üzerindeki etkilerinin değerlendirmesi projesinin sunusu şeklinde olacağını belirtti.

  Daha sonra kürsüye gelen Eskişehir İl Milli Eğitim Özel Eğitim ve Rehberlikten Sorumlu Şube Müdürü Osman Yetkin, öğrencilerin doğuştan ya da sonradan oluşan özel gereksinimlerinin olduğunu, bunu yenmek için okul öncesinde kaynaştırma eğitiminin çok önemli olduğunu ve öğrencilerin ileriki yaşlarda kaynaştırma eğitiminden fayda gördüklerini dile getirdi.

  Türkiye’deki ve dünyadaki gelişmelerin bu çalışmayı yapmalarına etki ettiğini söyleyen Ankara Üniversitesi Eğitim Fakültesi öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Hatice Bakkaloğlu, ülkemizde 36-72 aylık çocukların okul öncesi eğitim almalarının zorunlu olduğunu belirtti. Bakkaloğlu araştırmalarda, okul öncesi öğretmenlerin kendilerine eğitim verilmesi yönünde isteklerde bulunduklarını ve öğretmenlerin kaynaştırma eğitimi konusunda yetersiz olduklarını söylediklerini vurguladı. Bakkaloğlu, öğretmenlerle ihtiyaç analizlerini yaptıklarını, bu ihtiyaçtan yola çıkarak bir program oluşturduklarını söyledi.

  Yrd. Doç. Dr. Bakkaloğlu’ndan sonra kürsüye gelen Dr. Selma Akalın, gereksinimlerin belirlenmesi ve programın içeriğinin hazırlanmasıyla ilgili 40 öğretmenle görüştüklerini, görüşmelerden sonra bir ihtiyaç analizi yapıldığını belirtti. Öğretmenlerin yaşadığı en büyük sorunları dile getiren Akalın: “Öğretmenler, özel gereksinimli öğrencileri sanat, müzik ve oyun gibi masa başı etkinliklerde etkin rol aldıramadıklarını dile getiriyorlar.” ifadesine yer verdi.

  Cumhuriyet Üniversitesi Eğitim Fakültesi öğretim üyesi Arş. Gör. Fadime İşcen Karasu ise, öğretmenlerin kaynaştırmaya ilişkin bilgilerinin değerlendirilmesi hakkında bilgiler verdi. Karasu, öğretmenlerin günlük yaşamda karşılaşabilecekleri 7 tane kısa öykü hazırlayıp, öykülerin sonuna açık uçlu cevaplar koyarak, bu gibi durumlarda neler yapması gerektiğini cevaplamasını amaçladıklarını dile getirdi.

  Ankara Üniversitesi Eğitim Fakültesi öğretim üyesi Arş. Gör. Şeyda Demir, okul öncesi öğretmen davranışlarının gözlenmesi için: “Sınıf içi davranışlar gözlem formunu geliştirdik. Öğretmenlerin stratejilerini, tutumlarını, çocuklarla etkileşimlerini ölçtük. Masa başı etkinliklerde öğretmenleri videoya çektik. Sonrasında gözlemcilerimiz, bu videoları temel alarak öğretmenlerin davranışlarını kodladılar.” dedi.

  Son olarak projenin sonuçları hakkında bilgiler veren Ankara Üniversitesi Eğitim Fakültesi öğretim görevlisi Prof. Dr. Bülbin Sucuoğlu: “Proje sonucunda okul öncesi öğretmenlerinin testte aldıkları puanlar daha yüksek. Program sonrası tutum testlerinin, program öncesindeki tutum testlerinden daha yüksek olduğunu gördük. Öğretmenlerin olumlu stratejileri kullandıkları kadar olumsuz stratejileri de kullandığını gördük. Ayrıca öğretmenlerde bir tek sınıf davranışlarında değişme olmadığını gözlemledik.“ ifadelerini kullandı.

  Eğitim programına katılan öğretmenlerden genel olarak olumlu sonuçlar aldıklarını belirten Prof. Dr. Sucuoğlu, sınıflara girdiklerinde öğretmenlerin davranışlarında ciddi bir fark gözlemlediklerini dile getirdi. Ek olarak Sucuoğlu; araştırmacılar, politika yapıcılar, öğretmenler, ebeveynler ve gönüllü kuruluşların çabasının bu projenin yaygınlaşmasında çok önemli olacağının altını çizdi.

  Seminer sonrası, Anadolu Üniversitesi Engelliler Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. İbrahim H. Diken, bu tip kapsamlı araştırmaların uygulamaya dönük olumlu çıktılarının olduğunu ve bu araştırmaların bu tip seminerler ile paylaşılmasının önemli olduğunu vurguladı. Bu tür seminerlerin önümüzdeki dönemlerde  Enstitü liderliğinde devam edeceğini de ifade etti.

  Öğrenciler ve akademisyenler tarafından yoğun ilgi gören seminer soru-cevap bölümünün ardından sona erdi.