• ARA
  03

  Yer: Anadolu Üniversitesi

  3 Aralık Dünya Engelliler Farkındalık Günü Etkinliği

      Tüm dünyada 3 Aralık tarihinde Engelliler Günü olarak engelli bireylere yönelik farkındalık yaratma amaçlı düzenlenen etkinlikler, Engelliler Araştırma Enstitüsü ve Engelli Öğrenciler Birimi tarafından 3 Aralık Çarşamba günü üniversitemizde de gerçekleştirildi. Öğrenciler, aileler ve öğretmenlerin katıldığı "Türkiye'de Günümüzde Özel Eğitim Hizmetleri ve Ailelerin Yasal Hakları başlığı ile düzenlenen etkinlikte Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı, konuşmasında sadece 3 Aralık’ın değil; 365 günün engellilere yönelik farkındalık günü olması gerektiğini, toplumda birey olarak herkesin potansiyel bir engelli olduğunu ifade etti. Dr. Kaplancıklı ayrıca üniversite olarak Türkiye’de engellilere yönelik ilk ve tek niteliğinde birimler ile yıllardır ülkemize ve engellilere yönelik hizmet verdiklerini iletti.

       Açılışta Engelliler Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. İbrahim H. Diken de 3 Aralık Dünya Engelliler Günü etkinliklerinin başlangıç tarihinin Engelliler Araştırma Enstitüsü’nün açılma tarihi ile hemen hemen aynı döneme denk geldiğini ve 20 yılı aşkın süredir Enstitü'nün engellilere yönelik ülkemizde ve uluslararası alana araştırma ve uygulama yönünde önemli katkılar getirdiğini ifade etti. Dr. Diken ayrıca şu anda Enstitü'de yüzme, spor, bireysel ve grup eğitimler ile psikolojik desteklerde 50’den fazla gelişimsel yetersizliği olan çocuğa ve ailesine hizmet verildiğini ve bu hizmetlerin katlanarak devam edeceğini aktardı.

      Açılışta ayrıca Engelli Öğrenciler Birimi  Doç. Dr. Osman Tutal; 3 Aralık başta olmak üzere her günün engelli bireylerin yaşadıkları durumlara farkındalığın olması gerektiğini ifade etti. Engellilere yönelik farkındalığın başında engellilerin toplumun her aşamasında erişilebilirliğinin ya da mobilitelerinin çok önemli olduğuna vurgu yaptı. Birleşmiş Milletlerin de 1992'de 3 Aralık günü ile her yıl ayrı bir temada engellilere yönelik farkındalık yaratmaya çalıştığının altını çizdi.

      Açılış konuşmalarının ardından Engelli Öğrenciler Birimi Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Şerife Yücesoy Özkan ve Yönetim Kurulu Üyesi Arş. Gör. Gülefşan Özge Akbey tarafından “Türkiye'de Günümüzde Özel Eğitim Hizmetleri” başlığı ile özel gereksinimli öğrencilere yönelik ne tür özel eğitim hizmetleri ve düzenlemeleri olduğu anlatılırken, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Eskişehir İl Müdürlüğü’nden Sosyal Hizmet Uzmanı Mehmet Ali Çelik de “Türkiye'de Günümüzde Engellilere ve Ailelerine Yönelik Yasal Hizmetler ve Hakları” , "Engelli Bireylerin ve Ailelerinin Yasal Hakları ve bu haklara nasıl erişebilecekleri" konularında sunum gerçekleştirdi. Etkinliğe soru ve yanıtlar ile son verildi.