• NİS
  03

  Yer: Atatürk Kültür Merkezi, Anadolu Üniversitesi

  1. ULUSAL GELİŞİMSEL YETERSİZLİK SEMPOZYUMU (GeYeSe2015)

  AMAÇ

  1. Ulusal Gelişimsel Yetersizlik Sempozyumu(GeYeSe2015)’nun amacı, gelişimsel yetersizlik (Otizm Spektrum Bozukluğu, Zihinsel Yetersizlik, Down Sendromu, Serebral Palsi vd.) alanında erken çocukluktan yetişkinliğe etkili özel eğitim yöntem/strateji ve uygulamalarını gelişimsel yetersizliği olan (Otizm Spektrum Bozukluğu, Zihinsel Yetersizlik, Down Sendromu, Serebral Palsi vd.) ya da gelişimsel yetersizlik riski altındaki çocukların ebeveynleri, öğretmenleri, eğitimcileri, uzmanları ve öğretmen/uzman adayları ile  buluşturmaktır.

  Anadolu Üniversitesi Engelliler Araştırma Enstitüsü tarafından geleneksel olarak her yıl düzenlenmesi planlanan GeYeSe ile gelişimsel yetersizlik (Otizm Spektrum Bozukluğu, Zihinsel Yetersizlik, Down Sendromu, Serebral Palsi vd.) alanında üretilen uluslararası ve ulusal bilimsel bilgiyi, gerçek yaşamda kullanıcıları ile tanıştırma ve bilginin uygulamaya etkili ve verimli bir şekilde aktarılmasını sağlamayı nihai olarak hedeflemektedir.

  HEDEF KİTLE

  GeYeSe’nin hedef kitlesi gelişimsel yetersizliği olan (Otizm Spektrum Bozukluğu, Zihinsel Yetersizlik, Down Sendromu, Serebral Palsi vd.) ya da gelişimsel yetersizlik riski altındaki çocukların ebeveynleri, öğretmenleri, eğitimcileri, uzmanları ve öğretmen/uzman adayları iken sempozyuma gelişimsel yetersizliğe ilgisi olan herkes davetlidir.

  WEB SİTESİ

  Detaylı bilgiler ve kayıt için: www.geyese2015.org