• NİS
    01

    Yer: KONYA, TÜRKİYE

    3. ULUSAL GELİŞİMSEL YETERSİZLİK SEMPOZYUMU

    3. Ulusal Gelişimsel Yetersizlik Sempozyumu (GeYeSe2017)’nun amacı, gelişimsel yetersizlik (Otizm Spektrum Bozukluğu, Zihinsel Yetersizlik, Down Sendromu, Serebral Palsi vd.) alanında erken çocukluktan yetişkinliğe etkili özel eğitim/terapi/müdahale yöntem/strateji ve uygulamalarını gelişimsel yetersizliği olan (Otizm Spektrum Bozukluğu, Zihinsel Yetersizlik, Down Sendromu, Serebral Palsi vd.) ya da gelişimsel yetersizlik riski altındaki çocukların ebeveynleri, öğretmenleri, eğitimcileri, uzmanları ve öğretmen/uzman adayları ile  buluşturmaktır.

    Anadolu Üniversitesi Engelliler Araştırma Enstitüsü tarafından geleneksel olarak her yıl düzenlenen GeYeSe, 2017 yılındaAnadolu Üniversitesi Engelliler Araştırma Enstitüsü, Necmettin Erbakan Üniversitesi, Konya Selçuklu Belediyesi ve SOBE VAKFI (Selçuklu Otizmli Bireyler Eğitim Vakfı) işbirliği ile düzenlenecektir. GeYeSe2017 ile gelişimsel yetersizlik (Otizm Spektrum Bozukluğu, Zihinsel Yetersizlik, Down Sendromu, Serebral Palsi vd.) alanında üretilen uluslararası ve ulusal bilimsel bilgiyi, gerçek yaşamda kullanıcıları ile tanıştırma ve bilginin uygulamaya etkili ve verimli bir şekilde aktarılmasını sağlamayı nihai olarak hedeflemektedir.