NO Materyal Adı Türü Boyutu
167 Özel Eğitimde Erken Çocukluk Dönemi Yoğun Eğitim Programları: Deneyimle Öğrenme Programının (LEAP) Etkililiği Çalışmalarına Bir Bakış (Avşar Ardıç, 2013) Alanyazın Taraması (Türkçe) 290.79 KB
168 Özel Gereksinimli Çocuğa Sahip Ailelere Yönelik Hizmet Sunmada En İyi Uygulamalar (Kristy Alfonso, 2013) Kitap Tanıtımı (İngilizce) 91.08 KB
169 Singapur’da Düşük Gelirli Okuma Bilmeyen Okulöncesi Öğrenciler için Bir Okuma Destek Programı (Noel Kok Hwee Chia & Norman Kiak Nam Kee, 2014) Makale (İngilizce) 389.74 KB
170 Okul Öncesi Eğitim Kurumlarında Çalışan Rehber Öğretmenlerin Kaynaştırma Uygulamalarına İlişkin Gereksinimleri (Selma Akalın, 2014) Makale (Türkçe) 468.59 KB
171 Matematik Alanında Zorluk Yaşama Riski Olan Çocuklar İçin Erken Aritmetik Müdahalelerinin İncelenmesi (Riikka Mononen, Pirjo Aunio, Tuire Koponen & Mikko Aro, 2014) Alanyazın Taraması (İngilizce) 474.73 KB
172 Antisosyal Davranışları Önlemeye Yönelik Başarıya İlk Adım Erken Eğitim Programının Etkililiği ile İlgili Yapılan Bilimsel Çalışmaların İncelenmesi (Meral Melekoğlu, İbrahim H. Diken, Seçil Çelik & Gözde Tomris, 2014) Alanyazın Taraması (Türkçe) 415.25 KB
173 Erken Müdahalede/Erken Çocukluk Özel Eğitiminde Ebeveyn Katılımı İçin Uygulamalar (Serra Acar & Yusuf Akamoglu, 2014) Makale (İngilizce) 653.64 KB
174 Ortaçağ İslam Toplumlarında Zihinsel Yetersizliği Olan Bireylerin Toplumsal Statüleri ve Eğitimleri (Veysel Aksoy, 2014) Makale (Türkçe) 304.67 KB
175 Ortadoğu\'da Özel Gereksinimli Çocuklar İçin Erken Müdahale Hizmetlerinin Geliştirilmesi: Bir Türk Girişimi (Kourtland R. Koch, Onur Ozdemir & M. Cem Akkose, 2014) Makale (İngilizce) 217.72 KB
❮ İlk  < 5 6 7