Projeler

Enstitü öğretim elemanlarının son iki yıldaki projeleri aşağıdaki gibidir. Öğretim elemanlarının diğer projeleri için öğretim elemanlarının akademik sayfalarını ziyaret edebilirsiniz.

Prof. Dr. İbrahim H. DİKEN 

Diken, İ. H. (Yürütücü). " Doğal Öğretim Projesi: Okul Öncesi Kaynaştırma Sınıflarında Öğretmenler için Doğal Öğretim Süreci. " 114K164 no TÜBİTAK1001 projesi. Ekim, 2014- Ekim, 2017 

Diken, I. H. (Partner Araştırmacı). "Social Online Skill Training: ICT-based Team Learning in ICF-CY ", Europen Union, Lifelong Learning Programme, Leonardo da Vinci, Transfer of Innovation, 01/10/2012

Diken, İ. H. (Yürütücü). Proje BİA-AV: Okulöncesi Dönemde Anti-sosyal Davranışları Erken Önlemeye Yönelik Başarıya İlk Adım Erken Eğitim Programı Anaokulu Versiyonunun Uyarlanması ve Etkililiği. 110K274 no TÜBİTAK1001 projesi. Ekim, 2010- Ekim, 2012.

Doç. Dr. Mehmet YANARDAĞ

(Partner Araştırmacı). "Social Online Skill Training: ICT-based Team Learning in ICF-CY ", Europen Union, Lifelong Learning Programme, Leonardo da Vinci, Transfer of Innovation, 01/10/2012

Yard. Doç. Dr. Ramazan AKDOĞAN 

Destek Özel Eğitim Hizmetlerinin Verimliliğinin Araştırılması. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı: Mayıs-Kasım 2013., 30/11/2013

Prof. Dr. Elif TEKİN İFTAR 

Otistik spektrum bozukluğu olan ergenlere anneleri aracılığıyla sunulan sosyal öykü uygulamasının etkililiği. Anadolu Üniversitesi Araştırma Fonu Projesi, Proje Yöneticisi 2013. (Proje No: 1103E063, Destek: 19.000 TL).

Zihin engellilerin öğretmenlerine işlevsel analiz sürecinin öğretilmesinin etkililiği konulu genel amaçlı araştırma projesinde proje yürütücü yardımcılığı. Anadolu Üniversitesi Araştırma Fonu Projesi.

Zihin engellilerin öğretmenlerine işlevsel analiz sürecinin öğretilmesinin etkililiği konulu genel amaçlı araştırma projesinde proje yürütücü yardımcılığı. Anadolu Üniversitesi Araştırma Fonu Projesi.

Doç. Dr. Arzu ÖZEN 

Özel eğitim ve sınıfında kaynaştırma öğrencisi olan okulöncesi öğretmenlerinin görüşleri doğrultusunda planlanan etkinlik temli öğretimin gelişimsel yetersizliği olan okulöncesi öğrencilerine kavram ve beceri öğretimi üzerindeki etkililiği konulu gen

"Özel Eğitim Sınıflarında Hizmet Sunan Özel Eğitim Öğretmenlerinin Uygulamalı Davranış Analizi Bilgisini Değerlendirme ve Geliştirme" başlıklı Devlet Planlama Teşkilatı genel amaçlı projesinde araştırmacılık

Doç. Dr. E. Sema BATU 

Görsel Destek ile Öğretilen Eşzamanlı İpucuyla Öğretim Sürecinin Ebeveynlerinin Gelişimsel Yetersizliği olan Çocuklarına Zincirleme Becerileri Öğretmelerindeki Etkililiği konulu Anadolu Üniversitesi Araştırma Fonu Projesi, Yürütücü. 2012.

Okulöncesi dönem kaynaştırma uygulamasına ilişkin öğretmen görüşlerinin belirlenmesi ve bu görüşlere dayalı hazırlanan bilgilendirme paketinin etkililiğinin değerlendirilmesi konulu Anadolu Üniversitesi Araştırma Fonu Projesi, Yürütücü. 2013-2015.

Yard. Doç. Dr. Burcu ÜLKE - KÜRKÇÜOĞLU 

“Parent Training Program in Autism: To know is to understand” konulu Embassy project: MATRA / KAP Programme, Consulate General of The Netherlands tarafından desteklenen, Tohum Otizm Vakfı tarafından yürütülen projede kıdemli uzman. Haziran 2012-2013

"European Competence Initiative - Early Childhood Intervention 2.0", Europen Union, Lifelong Learning Programme, Leonardo da Vinci, Transfer of Innovation Program, Avrupa Birliği projesinde araştırmacı. Başlama ve Bitiş Tarihi: 01 Kasım 2011-2013

Yard. Doç. Dr. Nurgül AKMANOĞLU 

Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Bireylere Cinsel İstismardan Korunma Becerilerinin Öğretiminde Sosyal Öykü Yönteminin Etkililiği, 17/07/2014

Araş. Gör. Ahmet Turan ACUNGİL 

Destek Özel Eğitim Hizmetlerinin Verimliliğinin Araştırılması Projesi. TC AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü Projesi, 2013

EĞİTİMCİ-Eskişehir'in Renkleri Gökkuşağında Buluşuyor: Zihin Yetersizliği Olan Yetişkinlere Garsonluk Mesleği Eğitimi Projesi-Eskişehir Tepebaşı Belediyesi İŞKUR Meslek Kazandırma Kursu, 01/08/2012

Araş. Gör. Derya GENÇ TOSUN 

(BAP) Yüksek ve Düşük Uygulama Güvenirliğiyle Sunulan Eşzamanlı İpucuyla Öğretim Uygulamalarının Karşılaştırılması., 2012

Araş. Gör. Esin PEKTAŞ 

Kosovalı Gelişimsel Yetersizliği Olan Çocuklar ve Eğitimleri: Bir Durum Saptma Çalışması. BAP Projesi., 24/02/2014

Araş. Gör. Gözde TOMRİS 

Zihin Yetersizliği Olan Yetişkinlere Montaj İşçiliği Meslek Kazandırma Projesi (Özel Eğitim Uzmanı). Eskişehir Tepebaşı Belediyesi İŞKUR Meslek kazandırma kursu, 2014

Destek Özel Eğitim Programlarının Etkililik ve Verimliliğinin Değerlendirilmesi Projesi (Proje Asistanı). Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, 2013

Aile Bilgi ve Destek Eğitim Programı (e-ABDEP): Zihinsel Yetersizliğe Sahip Çocuğu Olan Ebeveynlerin Eğitiminde Çevrimiçi Bilgilendirme ve Destek Hizmetlerin Etkililiği (Doktora Bursiyeri).SOBAG 110K255 Nolu TÜBİTAK ve 1005E102 Nolu AÜ-BAP Projesi, 2013

Eskişehir'in Renkleri Gökkuşağında Buluşuyor: Zihin Yetersizliği Olan Yetişkinlere Garsonluk Mesleği Eğitimi Projesi (Özel Eğitim Uzmanı). Eskişehir Tepebaşı Belediyesi İŞKUR Meslek kazandırma kursu 2012-2013

Proje BİA-AV: Okulöncesi Dönemde Problem Davranışları Önlemeye Yönelik Başarıya İlk Adım Erken Eğitim Programı Anaokulu Versiyonunun Uyarlanması ve Etkililiği (Yüksek Lisans Bursiyeri). 110K274 Nolu Anadolu Üniversitesi BAP-TÜBİTAK Projesi 2011-2012

Araş. Gör. Metahan KUTLU 

Anadolu Üniversitesi, 1305E097 nolu Doktora Tezi BAP projesi, (Araştırma asistanı). 2013 - Devam ediyor, 06/08/2013