Amaçlar

ÇOCUKLARA YÖNELİK
 • 0-8 yaş arasında gelişimsel geriliği/yetersizliği olan ya da risk altındaki çocukların gelişimsel, davranışsal ve eğitsel değerlendirmesini (tarama, gelişimsel/eğitsel tanılama) yapmak
 • 0-8 yaş arasında gelişimsel geriliği/yetersizliği olan ya da risk altındaki çocukların gelişimsel, davranışsal ve eğitsel değerlendirmesi sonucu rapor hazırlamak ve TIBBİ DEĞERLENDİRME amaçlı (Tıbbi raporu yok ise) değerlendirmeye yönlendirmek
 • Değerlendirmesi yapılan çocuğu EAE’de uygun programa dahil etmek ya da uygun kuruma yönlendirme yapmak
 • 0-8 yaş arasında gelişimsel geriliği/yetersizliği olan çocuklara bireysel ve/veya kaynaştırmaya dayalı grup öğretim seçenekleri sunmak
 • Hastaneden-eve, evden kuruma, kurumdan-başka bir kuruma geçişe yönelik bireysel ve grup hizmetler vermek, bilgilendirici ve farkındalık arttırıcı kılavuzlar, broşürler hazırlamak, eğitim ve seminerler vermek
Hizmet biçimleri
 • Bireysel (0-8 yaş çocukların bireysel değerlendirmelerine göre farklı süre yoğunluklarında bireysel kurum ve/veya ev merkezli eğitim/gelişimsel müdahale)
 • Kurum Merkezli Bebek grubu: 0-18 ay
 • Kurum Merkezli Oyun grubu: 18-36 ay
 • Kurum Merkezli Küçük Grup Eğitimi Anaokulu/Anasınıfı: 36-60 ay
 • Kurum Merkezli Küçük/Büyük Grup Eğitimi: 60-72 ay
 • Kurum Merkezli Kaynaştırma Amaçlı Bireysel Eğitim: 72-96 ay 
GELİŞİMSEL GERİLİĞİ/YETERSİZLİĞİ OLAN YA DA RİSK ALTINDAKİ ÇOCUĞA SAHİP AİLELERE YÖNELİKRehberlik Hizmetleri
 • 0-8 yaş arasında gelişimsel geriliği/yetersizliği olan ya da risk altındaki çocukların ailelerine yönelik bilgilendirici ve farkındalık arttırıcı kılavuzlar, broşürler hazırlamak, eğitim ve seminerler vermek 
 •  0-8 yaş arasında gelişimsel geriliği/yetersizliği olan ya da risk altındaki çocukların ailelerine çocuklarının sahip olduğu gelişimsel durumlar hakkında bilgilendirme amaçlı seminerler düzenlemek
 • 0-8 yaş arasında gelişimsel geriliği/yetersizliği olan ya da risk altındaki çocukların ailelerine milli eğitim sistemi ve eğitim olanakları hakkında bilgiler verme amaçlı toplantılar düzenlemek
 • 0-8 yaş arasında gelişimsel geriliği/yetersizliği olan ya da risk altındaki çocukların ailelerine yönelik ileriye dönük eğitsel planlamalar yapmak amaçlı bireysel ve/veya grup rehberliği yapmak
 • 0-8 yaş arasında gelişimsel geriliği/yetersizliği olan ya da risk altındaki çocukların ailelerine yönelik bilgilendirici ve farkındalık arttırıcı kılavuzlar, broşürler hazırlamak
 • 0-8 yaş arasında gelişimsel geriliği/yetersizliği olan ya da risk altındaki çocuk ailelerinin birbirleri ile etkileşimlerini sağlamaya dönük gezi ve piknik gibi sosyal etkinlikler düzenlemek
 • Ailelerin çocuk gelişimi ile ilgili temel bilgiler edinmelerini sağlamaya dönük eğitim ve seminerler düzenlemek
Psikolojik Danışma Hizmetleri
 • 0-8 yaş arasında gelişimsel geriliği/yetersizliği olan ya da risk altındaki çocukların ailelerine yönelik bireysel psikolojik danışma yapmak
 • 0-8 yaş arasında gelişimsel geriliği/yetersizliği olan ya da risk altındaki çocukların ailelerine yönelik grupla psikolojik danışma yapmak (açık grup niteliğinde)
 • 0-8 yaş arasında gelişimsel geriliği/yetersizliği olan ya da risk altındaki çocukların anne baba ve diğer çocuklarına yönelik evlilik/çift ve/veya aile terapileri yapmak
 • 0-8 yaş arasında gelişimsel geriliği/yetersizliği olan ya da risk altındaki çocukların özellikle ergen yaştaki kardeşlerine yönelik uyum arttırıcı bireysel ve/veya grupla psikolojik danışma yapmaK
 • 0-8 yaş arasında gelişimsel geriliği/yetersizliği olan ya da risk altındaki çocukların anne baba ve kardeşlerinin yaşadıkları psikolojik sorunlarla ilişkili olarak hastane psikiyatri servisleriyle işbirliği yapmak ve gerekli raporları düzenleyerek yönlendirme yapmak
GELİŞİMSEL GERİLİĞİ/YETERSİZLİĞİ OLAN YA DA RİSK ALTINDAKİ ÇOCUĞA SAHİP UZMAN/EĞİTİMCİLER YÖNELİK
 • EAE'deki uygulamaları yaygınlaştırmak ve güncel, çağdaş ve bilimsel bilgileri alandaki uzman, öğretmen, yönetici ve diğer paydaşlara iletmek amacıyla bilgilendirici kılavuz kitaplar, broşürler, duyurular hazırlamak
 • EAE'deki uygulamaları yaygınlaştırmak ve güncel, çağdaş ve bilimsel bilgileri alandaki uzman, öğretmen, yönetici ve diğer paydaşlara iletmek amacıyla bilgilendirici ve eğitici seminerler vermek