Hakkımızda

Engelliler Araştırma Enstitüsü 1993 yılında 496 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile kurulmuş ve 1994 yılında faaliyetlerine başlamıştır. Halen Türkiye'de alanındaki ilk ve tek Enstitü'dür. Şu anda Enstitüde beş profesör, dört doçent, bir fizyoterapist, iki öğretim görevlisi, bir psikolojik danışman, onbeş araştırma görevlisi ve altı öğretmen görev yapmaktadır.

Engelliler Araştırma Enstitüsü'nde dört anabilim dalı (Zihin Engelliler Anabilim Dalı, Ortopedik Engelliler Anabilim Dalı, İşitme Engelliler Anabilim Dalı, Görme Engelliler Anabilim Dalı) bulunmakta iken Zihin Engelliler ve Ortopedik Engelliler Anabilim Dalları aktif olan anabilim dallarıdır.

Engelliler Araştırma Enstitüsü'nün faaliyet alanları;

  • 0-8 yaş arasında gelişimsel geriliği/yetersizliği olan ya da risk altındaki çocukların gelişimsel, davranışsal ve eğitsel değerlendirmesini (tarama, gelişimsel/eğitsel tanılama) yapmak,
  • 0-6 yaş arasında gelişimsel geriliği/yetersizliği olan çocuklara bireysel ve/veya kaynaştırmaya dayalı grup öğretim seçenekleri sunmak, 
  • 6-8 yaş arasındaki gelişimsel geriliği/yetersizliği olan çocuklara kaynaştırma sürecinde bireysel eğitim desteği sunmak,
  • Gelişimsel gerilik/yetersizlik alanında ölçme ve değerlendirme araçları, eğitim/müdahale (davranışsal/gelişimsel) programları (müfredatları) geliştirmek ve/veya uyarlamak,
  • Gelişimsel gerilik/yetersizlik gösteren çocukların ailelerine yönelik kültürel değişkenleri de temel alan ve ailelerin psikolojik iyi olma hallerini destekleyecek ulusal paket programlar hazırlamak,
  • Gelişimsel geriliği/yetersizliği olan ya da risk altındaki çocukla çalışan uzman/eğitimcilere yönelik bilimsel ve güncel bilgilendirici klavuz kitap, broşür hazırlamak ve eğitim seminerleri düzenlemek,
  • Anadolu Üniversitesi'nin diğer birimlerine lisans ve lisansüstü öğretim ve lisansüstü tez yönetimi desteğinde bulunmak.