Misyon & Vizyon

Engelliler Araştırma Enstitüsü'nün misyonu gelişimsel destek gereksinimi olan (Gelişimsel geriliği/yetersizliği ya da riski olan) bireylere, ailelere ve bu bireyler ile çalışan uzmanlara ve topluma yönelik disiplinlerarası bir yaklaşım ile hizmet sunarak ve araştırmalar ile tüm paydaşların bilgi ve beceri, işlev ve katılım düzeylerini en yüksek düzeye çıkarmaktır.

Engelliler Araştırma Enstitüsü'nün vizyonu gelişimsel destek gereksinimi olan (Gelişimsel geriliği/yetersizliği ya da riski olan) bireylere, ailelerine ve ilgili diğer paydaşlara yönelik (özellikle erken çocuklukta önleme/müdahale bağlamında) yenilikçi ve Bilgi İletişim Teknolojileri (BIT) tabanlı disiplinlerarası hizmet sunan ulusal ve uluslararası düzeyde model bir araştırma ve uygulama enstitüsü olmaktır.