Amaçlar

  • Gelişimsel geriliğin/yetersizliğin önlenmesine/müdahalesine yönelik toplumu ve toplumda yer alan ilgili paydaşları bilgilendirici ve farkındalık arttırıcı kılavuz kitaplar, broşürler, duyuruları ilgili alan uzmanları ile birlikte hazırlamak
  • Gelişimsel geriliğin/yetersizliğin önlenmesine/müdahalesine yönelik toplumu ve toplumda yer alan ilgili paydaşları bilgilendirici ve eğitici seminerler vermek, konferanslar ve diğer etkinlikleri ilgili alan uzmanlarıı ile birlikte düzenlemek
  • Toplumsal hizmet amacıyla resmi ve sivil toplum kuruluşları ile işbirliği yapmak