Ulusal

AMAÇLAR:
Gelişimsel gerilik/yetersizlik alanında öncü ve önemli uluslararası kurum ve kuruluşlar (enstitü ve merkezler) ile aşağıdaki konularda işbirliği yapmak:

  • Ortak araştırmalar yürütmek
  • Ortak projeler yürütmek
  • Öğretim elemanı değişimi sağlamak