Uluslararası

AMAÇLAR:
Gelişimsel gerilik/yetersizlik alanında öncü ve önemli uluslararası kurum ve kuruluşlar (enstitü ve merkezler) ile aşağıdaki konularda işbirliği yapmak:

  • Ortak araştırmalar yürütmek
  • Ortak projeler yürütmek
  • Öğretim elemanı değişimi sağlamak

ENGELLİLER ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜNÜN ULUSLARARASI İŞBİRLİKLERİ:

1.  Washington Üniversitesi, İnsani Gelişim ve Engelliler Merkezi, Seattle, Washington, USA.

2.  Oregon Üniversitesi, Gelişimsel Yetersizliğe Yönelik Mükemmeliyet Merkezi, Oregon, USA.

3.  Case Western Reserve Üniversitesi, Çocuklara ve Ailelere Yönelik Müdahale Merkezi, Cleveland, Ohio, USA.

4.  Utah Devlet Üniversitesi, Engelli Bireylere Yönelik Araştırma ve Değerlendirme Merkezi, Logan, Utah, USA.